سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

جعفر عبدالهی شریف – عضو هیئت علمی گروه مهندسی معدن دانشگاه ارومیه
علی امامعلی پور – عضو هیئت علمی گروه مهندسی معدن دانشگاه ارومیه
فرامرز صحرایی – کارشناس شرکت پِوهش مواد معدنی کاوشگران

چکیده:

کانسار تیتانیم-فسفات قره آغاج ارومیه یکی از ذخایری است که به تازگی شناسایی شده و مورد بررسی های اکتشافی و زمین شناسی قرار گرفته است. اکتشافات سطحی و مطالعات ژئوفیزیکی در گستره کانسار صورت گرفته و نتایج نویدبخشی از وضعیت کانسار به دست داده است. به منظور ادامه عملیات اکتشافی طراحی شبکه بهینه حفاری با استفاده از روش های آماری کلاسیک و بررسی های زمین آماری گریزناپذیر است. براساس اطلاعات به دست آمده از کانسار، مانند شاخص های آماری توزیع اکسیدهای TiO2 و P2O5 در ترانشه های اکتشافی، داده های ژئوفیزیکی و ساختار زمین شناسی کانسار، یک شبکه بهینه حفاری به ابعاد ۸۰×۱۲۰ متر پیشنهاد شده است.