سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: نخستین سمپوزیوم ملی رباتیک و هوش مصنوعی
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
سمیرا اسدی – مربی، گروه فنی و مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه پیام نور
محمدحسین نورالله دزفولی – دانشجوی دکتری، سازه های هیدرولیکی،دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات اهواز
کبری نیسی – دکتری، سازه های هیدرولیکی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:
از جمله سازه های کنترل کننده پرش هیدرولیکی حوضچه های آرامش می باشند. تعیین عمق ثانویه و طول پرش به منظور طراحیهیدرولیکی صحیح حوضچه از اهمیت بسزایی برخوردار است. در تحقیق حاضر از شبکه عصبی برای انجام محاسبات پارامترهای ذکرشده استفاده شده است که با دقت بالا و به شکل قابل ملاحظه ایی از زمان محاسبات می کاهد. شبکه عصبی طراحی شده از نوع پسانتشار با دو لایه میانی می باشد که چهار پارامتر عمق اولیه پرش، دبی جریان عبوری ،عدد فرود در محل عمق اولیه پرش و نسبتعرض مقطع اولیه به مقطع ثانویه ، پارمتر های ورودی و عمق ثانویه و طول پرش پارامترهای خروجی شبکه هستند.پس از آموزششبکه با داده های آزمایشگاهی مشخص گردید که شبکه عصبی داده های آزمایشگاهی را با دقت مناسبی تقریب می زند و جایگزینمناسبی برای فرمول های تئوریک محاسبات پرش هیدرولیکی باشد.