سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیاوش خرسندی – دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر و
معصومه تراب زاده خراسانی –
رضا داوری –
رحیم لطفی آذر –

چکیده:

یکی از بخشهای مهم طراحی شبکه بخش طراحی منطقی می باشد . در این مرحله طراح برای شبکه یک توپولوژی را به دست می آورد . توپولوژی نقشه ای از شبکه است که سگمنت های مختلف ، نقطه های اتصال و اجتماع کاربران را مشخص می کند . علاوه بر آن ظرفیت لینک های متصل کننده و ظرفیت پردازش نودهای سوئیچ کننده در این قسمت مشخص می شوند . در این مقاله روشی برای طراحی توپولوژی هسته شبکه ها ارائه خواهیم داد . ابتدا با ایده گرفتن از مدل شبکه های سلسله مراتبی را روند کلی کار را مشخص میکنیم . بعد با استفاده از الگوریتم های زنتیکی و پیدا کردن تابع شایستگی مناسب بر اساس پارامترهای کیفیت سرویس کار طراحی را ادامه خواهیم کرد و سرانجام الگوریتم پیدا کردن همسایگی ها به منظور بهینه سازی کار طراحی ارائه خواهد شد .