سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ایمان احدی اخلاقی – گروه برق دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
میرمجتبی میرصالحی –
حسین ضمیری جعفریان –

چکیده:

شبیه سازی انتشار امواج در محیط های شهری از اهمیت زیادی برخوردار است و کاربرد های فراوانی در مخابرات دارد . در این مقاله روشی دو بعدی برای شبیه سازی انتشار امواج در محیط های شهری پیشنهاد می شود که علاوه بر داشتن دقت بالا ، سرعت خوبی نیز دارد . در این روش ، پرتوی ارسالی تا هنگامی که از محیط مورد نظر خارج شود و یا توان آن از یک حد آستانه کمتر گردد، رد گیری می شود . در ردگیری پرتو، هیچ محاسبه ای انجام نمی شود و فقط هنگامی که پرتو به مانعی برخورد نماید برای جهت مسیر بعدی آن تصمیم گیریمی شود و این عمل باعث کاهش بسیار زیاد محاسبات گردیده و سرعت شبیه سازی را افزایش می دهد . در این روش پدیده پراش نیز در نظر گرفته شده است ؛ به این صورت که هرگاه پرتو به لبه مانعی برخورد کند ، مکان برخورد همانند فرستنده جدیدی به ارسال پرتو در تمامی جهات خواهد پرداخت . براساس این روش ، بسته نرم افزاریUSPS با کاربرد عام به زبان برنامه نویسی دلفی برای مدلسازی انتشار امواج در محیط های شهری طراحی و نوشته شده است .