سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: ششمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

کاووس زارع – کارشناس ارشد تبدیل انرژی ، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
کامبیز عالمپور – کارشناس ارشد هوادریا ، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
علی دهقانیان – کارشناس ارشد هوادریا ، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

در این تحقیق یکی از روشهای کاهش پسا کههمان استفاده از چند بدنه به جای یک بدنه درشناورها می باشد، مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور مقایسه ای بین ابعاد، سرعت و توان شناورهای تک بدنه ای (Mono hull) و چند بدنه ای صورت گرفته است و فناوری ساخت این نوع شناور بررسی شده و درپایان اطلاعاتی در رابطه با طراحی و ساخت اولین شناور نظامی سه بعدی (Triton) آورده شده است.