سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش شهر برتر، طرح برتر

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

یوسف بختیاری اصل – استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر و دماوند (تهران)

چکیده:

هدف از این مقاله، بررسی تاثیر عوامل اقلیمی بر طراحی شهری همدان می باشد . در بررسی بافت شهرهای مناطق سردسیر به این نتیجه می رسیم که شرایط آب و هوایی در شکل دهی بافت شهری نقش عمده ای را دارا بودهاست.ترکیب متفاوت مسکن در نواحی اقلیمی مختلف ،اهمیت تاثیر عوامل آب و هوایی را در ساماندهی فضایی مسکن به خوبی نشان می دهد. فشردگی خانه ها باکمترین سطح نمایان در نواحی سردسیر همدان برای جلوگیری از نفوذ سرما و … نشان می دهد که قرنها انسان سعی در ایجاد مساکنی نموده که بتواند از شدت مشکلات اقلیمی محیط زیست خود بکاهد و در عوض از جنبه های مطلوب آن بهره مند شود. در اینجا سعی شده است با مطالعه عوامل اقلیمی و تاثیر آنها بر بافت شهری همدان ، به ایده ها و الگوهای پایدار در شهرسازی نوین برسیم .