سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

وحید وطنی – مرکز تحقیقات لیزر پایاپرتو، تهران، ایران
محمدصادق ذبیحی – مرکز تحقیقات لیزر پایاپرتو، صندوق پستی ۵۷۶-۱۴۶۶۵ ، تهران، ایران
جمشید صباغ زاده – پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، صندوق پستی ۸۳۶-۱۴۳۹۵ ، تهران، ایران

چکیده:

با استفاده از دو عدسی تخت – غیر کروی با دو ساختار گالیله ای و یا کپلری می توان از یک پرتو گاوسی ورودی، به شکل های مختلف بالا – تخت (Top-Hat)، فرمی، دیراک و … با توزیع شدت یکنواخت ایجاد کرد. در این مقاله الگوی گالیله ای به همراه خروجی بالا – تخت و فرمی ، دیراک بررسی می شوند. با استفاده از اپتیک هندسی و نوشتن برنامه کامپیوتری و استفاده از نرم افزار OSLO سطوح غیر کروی دو عدسی طراحی شدند و نمایه خروجی شکل دهنده از نوع فرم دیراک با β=۱۵ و بالا – تخت بدست آمد. در این طراحی، پرتو گاوسی با قطر ۱۳mm وارد و با قطر۲۰mm بطور یکنواخت و موازی خارج می شود.