سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مسعود منجزی – استادیار دانشکدۀ فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
مهرداد حیدری – مدرس دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
مجتبی رضاخواه – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن، دانشگاه تربیت مدرس
امیر ترابی معصومی – کارشناس استخراج معدن موسسه مهندسین مشاور طاها

چکیده:

تعیین شیب دیواره ها یکی از مهمترین پارامترهای طراحی معادن روباز می باشد. چنانچه شیب دیواره ها کم در نظر گرفته شود، باطله برداری به مقدار قابل توجهی افزایش می یابد. از طرف دیگر انتخاب دیواره های پر شیب باعث کاهش ایمنی و افزایش احتمال ریزش خواهد شد. بتابراین انتخاب شیب بهینه برای جلوگیری از اضافه باطله برداری و کاهش ریسک ریزش دیواره ضروری می باشد. روش های مختلفی برای تحلیل پایداری شیب دیوار ههای معادن روباز وجود دارند. از جمله می توان به روش های تعادل حدی و روش های عددی اشاره نمود. در این تحقیق پایداری بحرانی ترین مقطع معدن روباز سونگون به روش عددی و با استفاده از نرم افزار FLAC SLOPE مورد بررسی و تحلیل قرارگرفته است. در این تحقیق بارگذاری استاتیکی انجام شده و طبق نتایج بدست آمده، ضریب ایمنی دیواره با شیب کلی۲۸/۵درجه مربوط به مقطع فوق برابر ۱/۴۱ می باشد.