سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فرهاد شمیم – دانشجوی کارشناسی ارشد هوش مصنوعی، دانشکد ه مهندسی کامپیوتر ، دانشگاه
ناصر مزینی – استادیار دانشکد ه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

این مقاله شرحی است بر طرح و معماری یک عامل تجاری برای رقابت TAC SCM . عامل فوق برحسب مدیریت توزیع شده در زیربخش ها بنا شده است. هر بخش به طور مستقل به اموری که به آن سپرده شده است، رسیدگی می کند. برای این منظور همگی از موتور استنتاج فازی استفاده می کند. این موتور فازی اجازه بیان قانون های فازی را به صورت نمادین فراهم می کند. منابع و اطلاعات برای تمامی بخش ها مشترک بوده و هریک در صورت نیاز به نتایج تصمیم های بخش های دیگر دسترسی دارند. استفاده از منطق فازی، امکان نزدیک تر شدن روند تصمیم سازی عامل را به تصمیم گیری انسانی ایجاد نموده و امکان اصلاح و تغییر استراتژی عامل را تسهیل می کند.