سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

میترا نصری نصر آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر- نرم افزار، دانشگاه علم و صنعت
محمدحسین احمدزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات، دانشگاه تربیت مدرس
محمد عبداللهی ازگمی – استادیار، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این مقال ه مدلی برای شبی ه سازی تجارت الکترونیک به منظور یافتن راه ح ل هایی بهینه در فرایند تصمی م گیری عامل ه ای نرم افزاری برای انجام بهترین خرید اینترنتی، ارائه می شود. این مدل، ترکیبی از الگوریتم های موجود در مکانیسم بازار و قواعد رفتاری-روان شناختی است که به صورت توزیعی و در یک سیستم چند عامله پیاده سازی می شوند. از آن جمله می توان به ظهور ایده فاکتور اضطراب د ر کنار فاکتور توان برای فروشندگان و خریداران اشاره نمو د. پس از ارائه نتایج پیاده سازی نر م افزاری محیط شبیه سازی، تحلیل هایی برای پیش بینی سود عامل ها در فرایند مذاکره ذکر می شود. در نهایت، به منظور بیشینه سازی سود مشتریان در بازارهای مختلفی چون بازار رقابتی، حراجی و گیج، پیشنهادهایی جهت تنظیم پارامترهای اولیه آنها ارائه می شود.