سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

علیرضا حیدرعلیزاده – شرکت متن – بخش نیروگاه تهران – ایران
سیدیوسف صفوی میرمحله – شرکت متن – بخش نیروگاه تهران – ایران

چکیده:

نظر به اینکه لوله های دیگ بخار نیروگاه تبریز به علت آلودگی های ناشی از سوراخ شدن های مکرر لوله های چگالنده آن نیروگاه دچار آسیب گردیده و موجب توقفهای اجباری واحدها شده است، لزوم افزودن واحد پالایش آب چگالیده مورد بررسی و نسبت به طراحی و نصب آن تصمیم گیری شد .
در این راستا ابتدا پارامترهای مؤثر در انتخا ب نوع و محل استقرار سیستم موردنظر، مطالعه و بررسی شد و بدنبال آن پارامترهای طراحی سیستم پالایش آب چگالیده و اجزاء آن با توجه به تأثیرگذاری نصب آن بر چرخه حرارتی موجود واحدهای نیروگاه، تعیین و سیستم موردنظر انتخاب گردید . در این مقاله ضمن بررسی لزوم افزودن سیستم پالایش آب چگالیده به چرخه حرارتی نیروگاه تبریز، تجربیات حاصل از مطالعات و طراحی های انجام گرفته در ارتباط با واحدهای سرویس، احیاء و خنثی سازی و نیز انتخاب رزین ویژه طرح، پمپ ها، شیرآلات، مواد، … و سیستم کنترل آن ارائه می گردد .