سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سامان خلیل پور آذری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه
علیرضا صادقی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد، دانشکده متالوژی، دانشگاه صنعتی ش
محمدحسین صادقی – دانشیار بخش مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

چرخدنده های مخروطی بطور سنتی به روش ماشینکاری تولید می شوند . از آنجا که ماشین کار ی، روش ی زمانبر و پر هزینه می باشد، تحقیق حاضر بر آن است ک ه فرآیند مهندسی معکوس جهت طراحی فرایند و قالب فورج دقیق برا ی تولید چرخدنده مخروطی پلوس پژورا بکار گیرد . این فرآیند با بررسی نقشه های خارجی موجود از قطعه، ترسیم درمحیط نرم افزاری CAD تهیه نقشه های اجرایی از قالب مراحل پیش فرم و الکترودهای اسپارک آنها آغاز شده ، با تحلیل فرآیند در نر مافزارSuper Forge ادامه می یابد که در نهایت نمونه هایی از قالب وقطعه واقعی تولید شده است جون بسیاری از عوامل ی که در فورج معمولی از آن صرفنظر می شود باید در فورج دقیق لحاظ گردد، از این رو به بررسی تاثیر عواملی نظیر ضر ایب اصلاح قالب، روانکار، مقدار اکسیداسیون و تغییرات دما یی در اثر انتقال حرارت و نیز اصطکاک قطعه با دیواره قالب در طراحی قالب نیز پرداخته شده است. در پایان نمونه های واقعی ساخته شده با نتایج تحلیلی نرم افزار مقایسه گردیده که انطباق خوبی رادر زمینه فرآیند تولید ونیروی مورد نیاز شکل دهی نشان می دهد.