سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد کریمی – مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته علوم محیطی، کرمان
محمدجواد ابوالفضلی قمصری – مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته علوم محیطی، کرمان
حسین روح الامینی نژاد – دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان
علیرضا بهرامپور – دانشگاه صنعتی شریف،تهران

چکیده:

در این مقاله، اثرات دوپایداری نوری در میکروحلقه ها در حضور اثرات غیرخطی کـر و جذب دوفوتونی بررسی شده ، همچنین افت شدت در طول میکروحلقه ها در حضور این اثرات غیرخطی محاسبه شده است . با استفاده از خواص دوپایداری محاسبه شده، طرحی برای یک فلیپ – فلاپ روشن – خاموش تمام اپتیکی ارائه شده است . شرایط لازم برای سیگنالهای روشن کننده و خاموش کننده فلیپ فلاپ محاسبه شده اند و بستگی آنها به پارامترهای میکروحلقه مورد بررسی قرار گرفته است