سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مریم کریمی – گروه فیزیک، دانشگاه رازی کرمانشاه و گروه مخابرات نوری، مرکز تحقیقات
فرامرز اسمعیلی سراجی – گروه مخابرات نوری، مرکز تحقیقات مخابرات

چکیده:

در این مقاله با استفاده از فیبرهای کریستال فوتونی، فیلترهای نوری برای طول موج ۱۵۵۰ نانومتر طراحی شده که در آن برای شبیه سازی از تئوری مد تزویج در توری گام بلند استفاده شده است. این تحقیق در راستای پروژه ساخت فیلتر نوری مبتنی بر فیبر کریستال فوتونی در مرکز تحقیقات مخابرات انجام شده است. مقایسه نتیجه های شبیه سازی این مقاله با نتیجه های تجربی موجود نشان میدهد که شبیه سازی انجام شده معتبر است و با داده های تجربی همخوانی مطلوبی دارد.