سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی حریمی – دانشگاه صنعتی شاهرود دانشکده برق و رباتیک
علیرضا احمدی فرد – دانشگاه صنعتی شاهرود دانشکده برق و رباتیک

چکیده:

در این مقاله به کمک الگوریتم بهینه سازی PSOروش موثری برای طراحی فیلتر های ماسک گذاری پاسخ فرکانسیFRMارائه می کنیم . به کمک الگوریتم فوق همه ی زیر فیلترها در ساختارFRM بطور همزمان و با ضرایب کوانتیزه شده به گونه ای طراحی می شوند، که پاسخ فیلتر نهایی بهینه گردد. با توجه به اینکه الگوریتمPSO جستجو در تمام فضای جوابها را برای یافتن پاسخ بهینه ممکن می سازد، فیلتر طراحی شده با روش پیشنهادی دارای طول کمتر پاسخ ضربه نسبت به سایر روشها می باشد لذا کاهش سخت افزار در پیاده سازی فیلتر را به دنبال دارد