سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: سومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سحر نسایی – تهران دانشگاه تربیت مدرس بخش مهندسی برق و کامپیوتر
حسن قاسمیان –

چکیده:

بافت یکی از مشخصه های اساسی تصاویر طبیعی است کهدر کنار ویژگیهای لبه شکل و رنگ نقش مهمی را در درک دیداری انسان ایفا می کند بافت حاوی اطلاعات مفیدی جهت تحلیل بهتر تصاویر و تفسیر صحنه می باشد ناحیه بندی خودکاربافت به عنوان یک مسئله مهمدر تجزیه و تحلیل تصاویر مطرح است هدف از ناحیه بندی تصاویر بافتی افراز آن به چندین زیرناحیه است به گونه ای که هر زیرناحیه از ویژگیهای بافتی یکسان تشکیل شده باشد مانندسایر فرایندهای ناحیه بندی طبقه بندی بافت نیز احتیاج به استخراج صحیح ویژگیهای بافت با قدرت تمایز خوب دارد این ویژگیها بایستی بطورهمزمان توانایی کمینه کردن فاصله درون گروهی و بیشینه کردن فاصله بین گروهی را داشته باشند. با توجه به ساخترا طیفی – جهتی بافتها دراین مقاله یک بانک فیلتر برای استخراج ویژگیهای بافتی طراحی گردیده است.