سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

پیمان معلم – استادیار گروه الکترونیک، دانشکده فنّی و مهندسی، دانشگاه اصفهان
مجید بهنام پور – دانشجوی کارشناسی ارشد الکترواپتیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر،صنایع هو

چکیده:

درتصاویری همچون تصویر خروجی بعضی از تصویر بردارهای الکترواپتیکی یا تصاویر ارسالی فرستندهها بخاطر دلایل مختلفی همچون تداخلات الکترونیکی حاصله از تجهیزات گیرنده و فرستنده اطّلاعات، نویز تناوبی وجود دارد که منجر به کاهش کیفیتتصویر وایجاد ساختارهایی متناوب، شبیه هاشورخوردگی روی تصویر خواهد شد . فیلتر برشی بهینه یکی از روشهای کاهش اثر این نویز است . دراین مقاله الگوریتمی برای هوشمند کردن این فیلتر پیشنهاد گردیده است . به این منظور به روشی تطبیقی در حوزه فرکانس، فرکانسهای متناظر با نویز تشخیص داده شده و به کمک آن
شکل مناسبی از نویز در حوزه مکان استخراج گشته و ضریبی از تصویر نویز، از تصویرنویزی کاسته می شود . به این ترتیب فیلتر مورد نظر بصورت خودکار و هوشمند برای هر تصویر دیجیتال عمل می کند . عملکرد فیلترهوشمند پیشنهادی در تصاویر مختلف بررسی شده است . مقایسه نتایج نشان می دهد روش پیشنهادی عملکرد بهتری در کاهش نویزتناوبی نسبت به روشهای دیگر مورد مقایسه دارد .