سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علیرضا ملکی جوان – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
نصرت ا… گرانپایه –

چکیده:

فیلتر حذف و اضافه یکی از اجزای اصلی سیستم تسهیم طول موجی (WDM) نوری است. در تشدید کننده حلقه ای دی الکتریک مناسب برای این نوع فیلترها، برای داشتن گستره طیفی آزاد بالا، لازم است حلقه بسیار کوچک باشد و بنابراین تلفات تشعشعی بالا و ضریب کیفیت کم خواهد بود. با استفاده از کریستالهای نوری می توان تشدید کننده حلقه ای ساخت که این دو مشکل را نداشته باشد. قابلیت انعطاف در تنظیم فرکانس ، نوع مود تشدید کننده کریستال نوری و کوچک بودن ساختار استفاده از آن را در مدارهای مجتمع نوری امکان پذیر می نماید . در این مقاله تشدید کننده حلقه ای کریستال نوری معرفی و با استفاده از آن یک نمونه فیلتر حذف و اضافه در طول موج مخابرات نوری طراحی و شبیه سازی شده است. کوپلینگ رو به جلو و عقب با یک حلقه ، کوچکی ساختار، FSR و راندمان بالا از مزایای این فیلتر است. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که این فیلتر ، المانی مناسب برای سیستم های تسهیم طول موجی داخل شهری است. نشان داده شده که از پشت سر هم قرار دادن این ساختار می توان انعطاف بیشتر ، پاسخ طیفی بهتر و قابلیت استفاده در خط تاخیری نوری بدست آورد.