سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ساسان ذبیحی – دانشگاه مازندران
عبدالحسین طحانی – دانشگاه مازندران

چکیده:

حساسیت فزاینده مصرف کنندگان به کیفیت برق لزوم بهره گیری از ادوات بهساز کیفیت توان را بیش از پیش مطرح ساخته است. فیلترهای فعال قدرت از جمله جبرانسازهای جریان می باشند که کاربرد مؤثر و گسترده ای در حذف ه ارمونیکها و تأمین توان راکتیو بار دارند . برای کنترل آنها ابتدا سیگنالهای مبنای جبرانسازی از روی سیگنالهای اندازه گیری شده و با توجه به اهداف جبرانسازی استخراج می شوند. سپس این سیگنالها توسط مبدلهای منبع ولتاژ یا جریان تولید و به خط تزریق می شوند. در این مق اله با استفاده از روش تشخیص قاب مرجع سنکرون d-q-o جریانهای مرجع شناسایی و توسط سه مبدل تک فاز که تحت عملکرد تک قطبی با تعریف باندهای هیسترزیس دوگانه کنترل می شوند تولید می گردند. بدلیل سوئیچینگ دو کلید بجای چهار کلید طی هر نیم سیکل ولتاژ منبع، تلفات مبدل ک اهش می یابد. و درنتیجه راندمان آن در مقایسه با عملکرد دوقطبی مبدل بالاتر است در انتها با استناد به نتایج شبیه سازی انجام شده با Simulink صحت عملکرد روش کنترلی مورد بحث دردستیابی به اهداف جبرانسازی با حداقل تلفات نشان داده شده است.