سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا علامی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مسعود شفیعی – استاددانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله ابتدا به معرفی سیستمهای سینگولار پرداخته م یشود. سپس مشکلات تخمین حالت و معایب روشهای قبلی ارائه میشود. در ادامه با توسعه روش تجزیه ١ و چند تبدیل بر روی معادله حالت سیستمهای سینگولار، تجزیه به دو زیر سیستم انجام شده است یکی سیستم دینامیکی با معادلات حالت غیر سینگولار و دیگری یک سیستم استاتیکی که خروجی آن تنها ترکیب خطی ای از مشتقات نویز ورودی م ب یاشد. سپس برای حالت کلی و کاملی از سیستمهای سینگولار پیوسته، فیلتر کالمن ارایه میگردد