سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی حریمی – دانشگاه صنعتی شاهرود دانشکده برق و رباتیک
علیرضا احمدی فرد –

چکیده:

در این مقاله به کمک الگوریتم های بهینه سازیPSO-DV و ۳ DE2، PSOروش موثری برای طراحی فیلترهایFIR با فاز خطی ارائه می کنیم. فیلتر های طراحی شده را ابتدا با ضرایب پیوسته طرح نموده و سپس ضرایب بدست آمده را کوانتیزه مینماییم. در ادامه نشان می دهیم که چنانچه ضرایب فیلتر از ابتدا در فضای گسسته طراحی شوند پاسخ فرکانسی فیلتر طراحی شده رفتار بهتری خواهد داشت.همچنین نشان می دهیم که الگوریتم هایDE و PSO در کاهش خطا در باند توقف و باند عبور نقش بسیار موثر ی دارند