سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی فرج پور – کارشناس ارشد ساخت وتولید
امیر حسین بهروش – استادیار

چکیده:

دراین مقاله روشی جهت طراحی قالبهای اکستروژن پلاستیک ارایه می گردد برای بدست آوردن خروجی مناسب یکنواخت در سراسر مطقع قالب نیاز به رعایت معیارهای طراحی که اصیلترین آنها یکنواختی سرعت جریان درخروجی قالب است می باشد دراین تحقیق طراحی یک قالب اکستروژن برای تولید پروفیل I- شکل با ضخامتهای متفاوت در سه بخش آن مورد بررسی قرارگرفت بمنظور کاهش پیچیدگی طراحی مسیر جریان و مستقل نمودن پارامترهای طراحی قالب به چهار قسمت طولی تقسیم شد و برای هرقسمت یک طرح ویژه با استفاده از یک نرم افزار طراحی در نظر گرفته شد درنهایت دو پارامتر مستقل طولی حاصل شد پس از آماده سازی طرح مش بندی و تعیین شرایط مرزی منحنیهای سرعت خروجی توسط یک نرم افزار تحلیل جریان در سراسر مقطع بدست آمد و با تعریف یک تابع هدف از سرعتها تاثیر پارامترهای مستقل برخروجی قالب آشکار گردید که مقدار کمینه آن بیانگر طرح بهینه می باشد