سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حجت پشتگاه قاسمی –
کارن ابری نیا –
فرید رضا بیگلری –

چکیده:

در این کار برای طراحی قالب آهنگری چند مرحله ای در قطعات نزدیک به ابعاد نهایی از ترکیب دو روش تغییر شکل معکوس و المان محدود استفاده شد. برای اجرای روش معکوس از شکل نهایی قطعه شروع میشود و یک مسیر برگشت پلاستیک با استفاده از روش معکوس پیش بینی میگردد. در روش معکوس از تغییرات هندسی قطعه و میانیابی بستگی به تعداد مراحل میانیابی از شکل نهایی به شکل اولیه میرسد. با استفاده از المان محدود ، توزیع کرنش پلاستیک معادل ، پر شدن کامل حفره قالب ، معیوب نبودن قطعه نهایی و کمترین تنش پسماند ، قالب میانی انتخاب شد.