سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حامد ابراهیمیان – کارشناس ارشد سازه، بخش مهندسی راه و ساختمان دانشکده مهندسی دانشگاه ش
محمودرضا بنان – استادیار بخش مهندسی راه و ساختمان دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز
محمدرضا بنان – دانشیار بخش مهندسی راه و ساختمان دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز

چکیده:

طراحی لرزه ای احتمالاتی بر مبنای سطح عملکرد (Probabilistic Performance-Based Seismic Design) گام جدیدی در روش طراحی بر مبنای سطح عملکرد است. در این رو با در نظر گرفتن اثرات عدم قطعیت و تصادفی بودن پارامترها و مشخصات ورودی مساله، احتمال افزایش پاسخ سازه از سطح خاص و یا احتمال افزایش خسارت متناطر سطح عملکرد هدف در مقابل شدت ارتعاش پایه ارزیابی می شود. این مطالعه به منظور ارایه روشی جهت طراحی لرزه ای احتمالاتی بر مبنای سطح عملکرد و به منظور ارایه نمودارهای طراحی بر مبنای خسارت (Fragility-Design Curve) انجام شده است. این نمودارها احتمال افزایش خسارت را در کل سازه، در اعضای اصلی و ثانویه، از مقادیر حدی به ازای سطوح مختلف طراحی آیین نامه ای در مقابل شدت ارتعاش پایه ارایه می دهند و در روند طراحی و ارزیابی احتمالاتی بر مبنای سطح عملکرد می توانند مورد استفاده قرار گیرند.