سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنگره مهندسی نفت ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مسعود شعبان – کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف نفت، دانشگاه تهران
اعظم پولادی – کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف نفت، دانشگاه تهران
حسین معماریان – دکتری شکستگی سنگ
فریدون سحابی – دکتری سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسی

چکیده:

هزینه انجام وتکمیل لو له های جداری در هر چاه، حدوداً بین ۱۵ تا ۲۵ درصد کل هزینه های آن را در بر میگیرد. بنابراین کاهش در هزینه طراحی لوله ها، می تواند موجب صرفه جویی نهایی در هزینه کلی چاه شود. روش طراحی کمترین هزینه، اولین بار توسط مایدلا ۱ با همکاری ووجتانوویچ ۲ بصورت یک مدل منظم ارائه شد. در این مدل، قیمت لوله، وزن لوله و ارتباط بین آنها مورد بررسی قرار گرفته و سعی در پیدا کردن بهترین طراحی ممکن شده است. در این روش با ارائه مدل معرفی مدل بهینه سازی سعی در یافتن ارزانترین طراحی ممکن داشته که بتواند در مقابل نیروهای مورد نظر مقاومت کند. در این مقاله این روش بر روی یکی از چاههای جنوب ایران ۱۷ کاهش / اعمال شده و هزینه لوله های جداری نسبت به روش اعمال شده قبلی % ۴ یافته است.