سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ایمان کامل جهرمی – مرکز مطالعات و تحقیقات پیشرفته لیزر، شرکت صنایع الکترونیک شیراز
مراد دیده بان مهر – مرکز مطالعات و تحقیقات پیشرفته لیزر، شرکت صنایع الکترونیک شیراز
سید سعید موسوی – مرکز مطالعات و تحقیقات پیشرفته لیزر، شرکت صنایع الکترونیک شیراز
امیر نوفرستی – مرکز مطالعات و تحقیقات پیشرفته لیزر، شرکت صنایع الکترونیک شیراز

چکیده:

کاهش واگرایی پرتوهای لیزری در شاخه های علوم و فنون نظامی کاربرد ویژه ای دارد. این کار بوسیله ی دستگاه اپتیکی
پرتوگستر انجام می شود که زاویه ی واگرایی پرتو خروجی از لیزر را به نسبت بزرگنمایی پرتو گستر کاهش می دهد. در این مقاله
۱۶ × ، به همراه بهینه سازی و تلورانس گذاری مجموعه تا استخراج داده های نهایی جهت ساخت طراحی و شبیه سازی پرتوگستر
دستگاه آمده است.