سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محسن رضاییان – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک-دانشگاه صنعتی امیرکبیر
علی عربیان آرانی – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک-دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

امروزه طی فرایندهای متفاوتی بسیاری از مواد ریز دانه،پودرها،غبارها و علوفه های خشک را جهت تامین یا بهبود شرایط کاربریشان به مواد متراکم تبدیل می کنند.مواد تولید شده بسته به فرایند بکار رفته دارای خواص فیزیکی و مکانیکی مشخصی میشوند.از جمله ماشین هایی که برای تراکم دامنه وسیعی از این گونه مواد بکار میرود اکسترودر غلتکی است که در آن مواد بین رینگ و غلتکها تحت فشار قرار گرفته و از سوراخهای پیرامون رینگ به خارج رانده می شوند. دراین مقاله با توجه به تئوری های موجود و تحلیل فرایند اکستروژن درماشین های اکسترودر غلتکی روش طراحی همراه با الگوریتم آن توضیح داده شدها ست درانتها تعدادی از مشخصات ابعادماشین که با این روش برای ظرفیت ۲ton/hr توسط مولف طراحی گردیده همراه باتصاویر مربوطه ارایه شده است.