سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدمهدی شاه نظری – عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
فرهاد شهرکی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

چکیده:

در بیشتر روشهای طراحی شبکه مبدلهای حرارتی جنبه های افت فشار در نظر گرفته نمی شود. اما طراحی جزئیات مبدل حرارتی بر انتقال حرارت و محدودیتهای افت فشار جریانها مبتنی است و غفلت از آن یک طراحی غیر بهینه را در پی خواهد داشت. در این مقاله مدل MINLP برای طراحی مبدلهای حرارتی پیشنهاد شده توسط Yee and Grossmann (1990) مبنا قرار گرفته است، سپس از روابط و معادلات مقالات مختلف استفاده شده است و به منظور تعیین افت فشار در هر مرحله از تقریب فراهم شده توسط Shenoy (1995) استفاده شده است و در پایان هزینه توان با تابع هدف بهینه سازی ترکیب شده است. در اینجا مبدلهای پوسته و لوله ای یک پاس در نظر گرفته شده و ممکن است روابط برایدیگر مبدلها بهینه سازی جزیی بدهد لذا در این حالات ما هنوز فرض می کنیم که ضریب انتقال حرارت ثابت است، دلیل استفاده از این روابط کاستن از پیچیدگی و غیر خطی شدن معادلات است.