سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهدی نصرآبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد تبدیل انرژی – مدیریت ان رژی دانشگاه صنعت آب و برق
رامین حقیقی خوشخو – استادیار مکانیک دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور

چکیده:

در این مقاله طراحی اولیه مبدل حرارتی گاز – گاز لوله پره ای جهت به کارگیری در میکروتوربین ۱۰۰kw با توجه به امکانات ساخت داخل کشور بررسی شده است . در بخش اول میکروتوربین به عنوان یک تکنولوژی جدید تولید انرژی و اجزاء سازنده آن معرفی گردیده است . یکی از اجزاء موثر در افزایش راندمان میکروتوربین ریکوژراتورها میباشند، در بخش دوم ، به دسته بندی انواع ریکوپراتور ها پرداخته شده است و در بخش سوم روابط نظری بازده حرارتی و افت فشار بر ای این مبدل ها ارائه شده و در بخش چهارم، نتایج حاصل از طراحی با طرح های مبدل حرارتی لوله پوسته ای مقایسه شده است.