سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

طاهره زمردی صوفیانی –
افشین پاک –
تورج محمدی –

چکیده:

خودروهای بنزین سوز اصلی ترین عامل آلودگی هوای شهرها هستند. گازهای خروجی از اگزوز خودروها اصلی ترین منبع انتشار آلودگی می¬باشند. سودمندترین و ساده ترین روش کنترل انتشار آلودگی از خروجی اگزوز استفاده از مبدلهای کاتالیزوری است. مبدلها تنها وسیله شناخته شده ای هستند که پالایش هر سه آلاینده را (NOX ,HC ,CO) بطور همزمان انجام می¬دهند. مبدلهای کاتالیزوری بر روی خودروهای بنزین سوز، موتورهای دیزل سنگین، توربینهای گازی، کشتیها کاربرد پیدا نموده اند و با تمهیداتی می¬توانند در تمام وسایلی که گاز ناشی از احتراق سوخت فسیلی به هوا منتشر می¬سازند، استفاده گردند. از اینرو در این مقاله سعی شده است تا بهترین روش شناخته شده برای کاهش انتشار آلودگی از خودروهای بنزین سوز یعنی مبدل کاتالیزوری معرفی گردد زیرا بدین طریق می¬توان تلاش موثری در جهت کاهش آلودگی هوای شهرها نمود. در این تبدیل کننده با وجود سیستم کنترل، همواره کاتالیزور می¬تواند در نقطه استوکیومتری عمل نماید و در نتیجه مصرف سوخت کاهش یافته و بازده و کارایی موتور بالاترمی¬رود. جهت طراحی این مبدلها از معادلات Voltzاصلاح شده استفاده گردیده است. مبدل بعنوان یک راکتور plug فرض می¬شود. محاسباتنشان می¬دهند که جهت کاهش آلاینده های NOxوHCاز kg/km 2/41 به kg/km 0/5 و همچنین کاهشCOاز kg/km 15/46 به kg/km 2/2،میزان washcoatمعادلkg 0/0247 مورد نیاز است. میزان فلزات با ارزش مورد مصرفی ۳/۳ گرم است، که ۲/۷۵ گرم آن پلاتین و ۰/۵۵ گرم رودیم می¬باشد. قیمت تمام شده برای هر مبدل کاتالیستی ۱۶۹۶۹۶۸ ریال محاسبه گردیده است.