سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۲۵

نویسنده(ها):

سیدجواد ایرانبان – استادیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

چکیده:

امروزه محصول جدید و لزوم و اهمیت آن به عنوان یک استراتژی ضروری جهت ماندگاری در کسب و کار تبدیل گردیده است . شرکتهای پیشرو تلاش می نمایند تا با بکارگیری رویکردها و نگرشهای نوین ؛ فرایند توسعه محصول جدید ۱ را بهبود بخشند . یکی از این رویکردهای نوین نگرش مهندسی همزمان می باشد . تحقیقات و مطالعات ف راوانی در خصوص این نگرش انجام گرفته و یا در حال انجام می باشد . در یک دیدگاه عمومی مهندسی عمزمان الگوئی را ارائه می نماید که دارای سه جنبه اصلی طراحی ؛ تولید و مشتری می باشد . به عبارت بهتر رویکرد مهندسی همزمان تلاش می نماید که با در نظر داشتن طراحی محصول ؛ تولید آن و مشتری محصول ؛ به هدفی دست یابد که با اتکا به آن بتوان به بهبودهای چشمگیری در کسب و کار دست یافت . در این مقاله تلاش میگردد که هرسه جنبه اصلی فضای مهندسی همزمان مورد توجه قرار گرفته و در نهایت مدل مفهومی توسعه محصول جدید در این فضا ارائهگردد.