سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

آروین خادم صمیمی – پژو هشگاه صنعت نفت . تهران
مریم توکلی یرکی – پژو هشگاه صنعت نفت . تهران

چکیده:

تیکنر مخزن استوانه ای شکلی است که از آن برای جداسازی فاز جامد از مایع از طریق ته نشینی استفاده می شود . دو نکته قابل توجه در طراحی تیکنر عبارت است از محاسبه سطح و ارتفاع آن .
در این مقاله محاسبه سطح و ارتفاع مورد نیاز برای تیکنرهای کارخ انه املاح ایران آورده شده است . محاسبات به روش کو و کلونجر براساس آزمایشهای ته نشینی ناپیوسته و برمبنای جریان متقابل تیکنرها می باشد .
نتایج بدست آمده به شرح ذیل می باشد :
پنج تیکنر داریم که سطح واحد هر کدام U.A(m².hr/ton)=2.834 بوده و ارتفاع ناح یه فشار ۰٫۵m و ارتفاع کلی هر تیکنر ۴m می باشد .