سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش شهر برتر، طرح برتر

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جمال الدین سهیلی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

چکیده:

اگر در باب طراحی شهری متصور شویم که عوامل ایجاد شده در طراحی ،اجزائی هستند که بتوان آنها را به ابیات یک قطعه شعر تشبیه نمود و کل موضوع طراحی شهری را نمودی از یک قطعه شعر دانست ، چنانچه ابیات این قطعه شعر به لحاظ محتوا و آهنگ با هم متناسب باشند ، خواننده افکار و توانمندی شاعر را خواهد ستود، اما در صورت آشفتگی در شعر می توان حدس زد که شاعر آشنایی با کل موضوع نداشته است که این نتیجه گیری در رابطه با موضوع طراحی شهری نیز قابل تعمیم است . یعنی هر چه اجزای طراحی شده در یک شهر به لحاظ شکل و محتوا با همدیگر هماهنگ و متناسب باشند ، بیننده در پایان نه تنها از کل سیمای یک شهر لذت خواهد برد بلکه به هماهنگی دستگاههای زیربط و آگاهی ایشان در امرطراحی شهری پی خواهد برد .
برخی عوامل و اشکال مبلمان شهری که طراحی شده نیستند مانند پست های برق و مخابرات ،تابلوهای اطلاع رسانی سازمانها و نهادهای مختلف شهر ، صندوقهای صدقات …… از یک طرف و عواملی که به منظورزیبا سازی شهر به صورت آگاهانه و هدفمند طراحی میشوند مانند فضاهای سبز ، مجسمه های شهری ،چراغهای روشنایی و آب نماها ، از طرف دیگر مجموعه ای از مناظر شهری را ارائه می نمایند که مکانیابی ،مقیاس ساخت و ایجاد ارتباط بین آنها می تواند در موفقیت بیشتر موثر باشد . بنابراین بنظر می رسد طرح مسئله دارای ابعاد بسیار گسترده ای بوده و نیاز است که بررسی هر کدام از موضوعات بشکلی دقیق تر و همه جانبه صورت پذیرد . لذا سعی نگارنده برآنست که موضوع طراحی مجسمه های شهری وً کارکردهای آنها در تعریف هویت و سیمای شهری مورد بررسی قرار گیرد ، ضمن آنکه نمونه هایی از مجسمه های شهری در کشورهای مختلف معرفی می شودتا امکان ارائه نتایج کاربردی از این یادداشت فراهم شود .