سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین میرزائی نصیرآباد – دانشجوی دکتری معدن، دانشکده مهندسی معدن و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
رضا کاکائی – استادیار دانشکده مهندسی معدن و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

قبل از استخراج مواد معدنی به روش روباز لازم است که محدوده نهائی معدن به منظور تعیین محل تأسیسات سطحی، دپوی باطله، کارخانه فرآوری، مسیرهای دسترسی و. .. طراحی شود. روش های مختلفی برای طراحی محدوده نهائی استفاده می شود که از میان آنها طراحی بهینه از اهمیت خاصی برخوردار است. الگوریتم های زیادی نظیر روش مخروط شناور، الگوریتم کوروبوف، روش لرچ و گروسمن بر اساس تئوری گراف جهت تعیین محدوده بهینه نهائی در معادن روباز معرفی شده است که هر یک دارای مزایا و معایب خاصی هستند. در این مقاله نحوه تعیین محدوده بهینه نهائی در معادن روباز با استفاده از الگوریتم ژنتیک بیان شده است. برای این منظور با استفاده از الگوریتم مذکور دو مدل ارائه شده است: در مدل اول الگوریتم ژنتیک به تنهایی و در مدل دوم ترکیب الگوریتم ژنتیک و مخروط شناور بکار گرفته شده اند. برای بررسی کارائی مدلهای ارائه شده، نتایج آن با نتایج سایر رو شها مقایسه گردیده است. نتایج نشان میدهد که این مدلها جوابهای قابل قبول بدست میآورند