سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

جعفر نوری – دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشک
محمدعلی آزاده – دانشیار دانشکده فنی دانشگاه تهران ، موسسه پژوهش در مدیریت و برنامهری
ایرج محمدفام – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان ، دانشجوی دوره دکترای مدیریت م

چکیده:

امروزه اهمیت بکارگیری نگرش سیستمی در راهبری سیستم ها آشکار شده است. این امر به تعریف و پیاده سازی انواع سیستم های مدیریتی در حیطه مختلف نظیر کیفیت ، محیط زیست ایمنی و بهداشت منجر گردیده است. برای کاهش هزینه ها و همچنین افزایش کارایی و همچنین اثر بخشی سیستم ها ادغام آنها امری ضروری می باشد. در این مطالعه که در پالایشگاه گاز سرخون و قشم بندر عباس صورت می گیرد برای ادغام سیستم های بهداشتی ، ایمنی ، محیط زیست و ارگونومی از یکپارچه سازی شاخصهای عملکردی مرتبط استفاده شد. ابزار ادغام استفاده از توانمندیهای فن آوری اطلاعات بود. یافته های مطالعه نشان داد که پیاده سازی سیستمی یکپارچه بومی سازی شده می تواند در کنار موفقیت افزایش سیستم در دستیابی به اهداف تعریف شده ، به افزایش مشارکت عمومی نیز منجر شود . بدلیل سهولت محاسبه ، پایش و کنترل شاخصهای تعریف شده باعث گردید که سازمان مورد مطالعه همواره در مدار بهبود مداوم قرار گیرد . از آنجائیکه در مدل پیشنهادی امکان تغییر سیستم های مورد پایش ، شاخصها مرتبط ، استاندارد ها و معیارهای آنها و همچنین راهکارهای اصلاح آنها وجود دارد پیشنهاد می گردد نرم افزار نهایی معرفی شده بطور گسترده ای مورد استفاده سازمانهای ملی قرار گیرد.