سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

رضا زنجیرانی فراهانی – استادیار دانشکده
امیر ابراهیمی – کارشناس گروه پژوهشی مطالعات مدیریت زنجیره تامین
سهیلا محمدی – کارشناس گروه پژوهشی مطالعات مدیریت زنجیره تامین

چکیده:

مسأله مورد بررسی در مقاله حاضر، بهینه سازی سیستم حمل ونقل کالا در یک شرکت تولیدی است. هدف از تعریف این مسأله یافتن تورهای بهینه ویزیت و توزیع و در نتیجه کمینه سازی فاصله زمانی بین سفارش و تحویل کالای مشتریان و نیز هزینه حمل ونقل است. از آنجا که میزان تقاضای مشتریان بعد از هر دور ویزیت مشخص می شود، نیاز به برنامه ریزی کوتاه مدت حمل ونقل کاملاً محسوس است. این تحقیق ابتدا وضعیت موجود در سیستم حمل ونقل کنونی شرکت را مورد بررسی قرار م ی دهد و سپس باتوجه به نقصها و کاستیهای آن و ریش ه یابی این معضلات، به جستجو برای یافتن شرایط پیشنهادی م یپردازد تا این مشکلات را رفع نماید. سپس، راهکاری شامل دو روش منطقه بندی، تعیین ناحیه های ویزیت و مسیریابی وسیله نقلیه، ارائه می نماید.