سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

سلاله شهوازیان – کارشناس ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه یزد
دکتر محمد صالح اولیا – دانشیار دانکده مهندسی صنایع دانشگاه یزد
دکتر سید حبیب الله میر غفوری – رئیس دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد

چکیده:

سازمان به سیستمی جهت ارزیابی عملکرد نیاز دارد که عملیات روزمره سازمان را پوشش دهد و اطلاعات به موقع و مربوط را به مدیران ارائه دهد. هدف اصلی این مقاله ارائه مدلی جامع جهت ازریابی عملکرد سازمان است. این مدل حاصل ترکیب مجموعه ای از مدل ها و تکنیک های کیفی . کمی موجود از جمله کارت امتیازی متوازن، دیاگرام علت و معلولی،تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره و مدل ISM است. مدل مذکور در گروه تولیدی یزدبسپار که جزء صنایع کوچک و متوسط به حساب می آید؛ به مورد اجرا گذاشته شده است.نتایج بیانگر توانایی مدل در اریابی است و هم چنین در جهت رفع ضعف های ناشی از پیاده سازی کارت امتیازی که در مروری بر ادبیات موضوع اشاره شده است راه کارهایی ارائه نموده است.