سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

رامین غیاثیان – کارشناس ارشد مدیریت صنعتی-مدیر کنترل پروژه شرکت ساختمانی و تاسیساتی س
مرضیه خرم نژاد – کارشاس ارشد مدیریت و فناوری اطلاعات

چکیده:

امروزه پیاده سازی و استفاده از فنون و روش های بهبود فعالیت ها و کنرل منابع، از الزامات صنایع مختلفی می باشد. مهندسی ارزش از جمله این فنون و روشهاست که کارائی و اثر بخشی خود را در صنایع مختلف به اثبات رسانده و نگاه فرآیندی و ویژگی های مبتنی بر خلاقیت، آنرا به ابزاری نیرومند در صنعت ساختمان برای بهبود در سه عامل کلیدی هزینه،زمان اجراو کیفیت فنی ساخت، تبدیل نموده است.مقاله حاضر منتج از پایان نامه ای است در جهت سازگار کردن رویکرد مهندسی ارزش با فرآیندهای اجرایی ساخت ساختمان، دراین راستا مدلی از مهندسی ارزش با استفاده از رویکرد گسترش عملکرد کیفیت(QFD) طراحی گردیده که قادر است با ویژگی های ساختاری صنعت ساختمان و فرآیندهای اجرایی ساخت به سادگی هماهنگ شده و کارائی و اثر بخشی رویکرد مهندسی لرزش رادر این صنعت با سهولتی بیش از بیش فراهم آورد. مدل پیشنهادی نهایتا در اجرای پروژه را نشان می دهند.