سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

چکیده:

در این تحقیق سعی شده است تا ضمن بررسی ادبیات موضوع و مطالعه متدولوژیهای موجود و متدولوژیهای پیشنهادی توسط سایر افراد و رویه های موجود در برخی از سازمانهای مرتبط با پتروشیمی، نفت و گاز، متدولوژی جامعی به همراه یک سری معیارهای کلان و اثرگذار جهت ارزیابی پیمانکاران ساخت و نصب در این پروژه ها ارایه نماییم. این معیارها در چهار عامل زمان، هزینه، کیفیت و ایمنی بررسی شدهاند و و با استفاده از آمار ناپارامتری دسته بندی گردیدند.