سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد شیردل – شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان

چکیده:

روشنائی معابر روستایی به علت کمبود بودجه اختصاصی متاسفانه وضعیت بسیار نامطلو بی دارد طبق بررسی که دراین مقاله شده است مشاهده خواهید کرد که برای یک انشعاب روستایی حدود ۴۱۳۲۷۵ ریال (بازای هر آمپرتکفاز مبلغ ۲۷۵۵۱ ریال ) دریافت میگردد ولی در بعضی مناطق حدود ۱۷۳۳۹۵۹۹ ریال بودجه جهت تامین برق نیاز میباشد ۱ و ازطرفی تراکم جمعیت در روستا بسیار کم میباشد که بر همین اساس شبکه های روستایی معمولا“ فاقد شبکه های معابردار میباشند همچنین راههای اقتصادی تامین روشنایی با استفاده از فتوسل و مزایا و معایب این روش و ضرورتهای تامین روشنایی معابر روستایی از جمله کمبود امکانات و رفاه و عدم تامین امنیت در روستا بیان شده است.