سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شهریار افندی زاده – استادیار دانشکده مهندسی عمران – دانشگاه علم و صنعت ایران
مرتضی عراقی – دانشجوی دکترا- دانشکده مهندسی عمران – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

ظرفیت خط بعنوان یکی از مهمترین موضوعات در بهره برداری سیستمهای ریلی، در این تحقیق مورد بررسی و مدلسازی قرار می گیرد. در این مدل ظرفیت بلاکها به روشی دقیق و با درنظرگرفتن تمامی عوامل تاثیرگذار محاسبه می شود. در تعیین ظرفیت بلاکها پارامترهای حداقل سرفاصله زمانی بین حرکت قطارها، ظرفیت ایستگاهها، میزان توقف و تاخیر در ایستگاههای تشکیل دهنده بلاک، ترکیب وسایل‌نقلیه استفاده‌کننده از بلاک و زمان مسدودی بلاک درنظر گرفته شده است. برای محاسبه حداقل سرفاصله زمانی بین حرکت قطارها، زمان سیر قطارها و بمنظور لحاظ کردن ظرفیت ایستگاهها، میزان توقف و تاخیر و ترکیب قطارها در بلاک، زمانبندی حرکت قطارها مدنظر قرار گرفته است. هدف از ارائه این مقاله، ارائه مدل تعیین ظرفیت بهره برداری بهینه خط در سطوح مختلف از لحاظ کیفیت بهره برداری می باشد. این مدل پس از طراحی به کمک برنامه کامپیوتری برای استفاده کنندگان ارائه شده است. برای نشان دادن کاربردی بودن مدل، مطالعه موردی خط گرمسار _ سمنان نیز مورد بررسی قرار گرفته که نتایج آن در مقاله ارائه شده است