سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس توسعه منابع انسانی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رضا خدایی محمودی – دانشجوی دکترای مدیریت منابع انسانی، عضو هیئت علمی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد

چکیده:

هدف این مقاله پاسخ به این پرسش است که برای توسعه استراتژیک منابع انسانی چه شرایط و عواملی مورد نیاز میباشند؟ به همین منظور ابتدا به نگرش های مختلفی که راثول و کاازاناس درباره رابطه بین SHRM , SHRD و استراتژی سازمانی شناسایی نموده اند بیان شده است. و در ادامه ویژگی های SHRD از نظر گاراوان ، مقیاس بلوغ آموزشی لی (Lee) و مدل بلوغ استراتژیک در توسع منابع انسانی مورد بررسی قرار گرفته اند. سپس با تکیه بر نگرش ها و مدلهای ذکر شده (خصوصا مقیاس بلوغ آموزشی لی و ویژگی های shrd گاراوان) به تمییز سه مفهوم آموزش ، SHRD , HRD از یکدیگر پرداخته شده است. و بالاخره در مدل نهایی با نگرشی سیستمی شرایط و عوامل موثر بر توسعه استراتژیک منابع انسانی نشان داده شده است.