سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

مجتبی لشکربلوکی – دانشجوی دکتری مدیریت استراتژیک و مشاور و مدرس در زمینه استراتژی
مرتضی احمدی – رییس هیئت مدیره شرکت سماسامانه‌های مهندسی اطلاعات

چکیده:

هدف تحقیق ارایه یک مدل راهبردی برنامه ریزی جامع فناوری اطلاعات کلان شهر تهران با رویکرد توسعه‌ی اطلاعاتی می باشد. لذا با توجه به تعدد مدل های موجود و لزوم تحقیقات ترکیبی و فراتحلیل در این زمینه با استفاده از استراتژی پژوهش ترکیبی ۴ (فراتر از مرور ادبیات صرف) مدل سازی در این زمینه صورت می گیرد. بنا بر اندیشه گوته: هرچه را شایان اندیشیدن است، پیش از این اورده اند، کار ما این است تا بار دگر حرف اندیشنده ها را، باز اندیشی کنیم.