سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عالیه کاظمی – دانشجوی دکترای مدیریت تحقیق در عملیات دانشگاه تهران و کارشناس برنام
محمدباقر منهاج – استاد دانشکده برق دانشگاه امیرکبیر
محمدرضا مهرگان – دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
امین کامیاب مقدس – کارشناس ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه تهران و کارشناس برنامه ریزی صنایع پ

چکیده:

در این مقاله کارایی فنی ۹ پالایشگاه نفت کشور را با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها مورد ارزیابی قرار داده و آنها را رتبه بندی نموده ایم. تحلیل پوششی داده ها یک روش برنامه ریزی ریاضی است که کارایی نسبی گروهی از واحدهای سازمانی با چندین ورودی و خروجی را اندازه گیری می کند. از آنجایی که ورودی ها و خروجی های مدل را به صورت اعداد فازی در نظر گرفته ایم، جواب های حاصل از حل مدل دارای دقت بالاتری است و نتایج سودمندی را در اختیار تصمیم گیرندگان برای بهره برداری هرچه بهتر از امکانات و سرمایه های موجود در صنعت نفت قرار می دهد.