سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد

تعداد صفحات: ۵۳

نویسنده(ها):

عادل آذر – عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
محمدعلی داریانی – مدیر کل دفتر بهبود مدیریت و ارزیابی عملکرد
علی بنیادی نایینی – دانشجوی دوره دکتری مدیریت منابع انسانی دانشگاه شهید بهشتی (ره)

چکیده:

کیفیت و اثر بخشی مدیریت نظام اجرایی عامل حیاتی و مهم در تحقق برنامه های توسعه و کامیابی و رفاه ملت ها است، بالا بودن هزینه سازمانهای دولتی برای ارایهخدمات و محصولات گوناگون و تهیه و تامین این هینه ها از منابع عمومی که روز به روز محدودتر می شوند و پایین بودن اثر بخشی این سازمان ها، دولت ها را به این فکر انداخته است که تحقق اهداف سازمان را مورد توجه جدی قرار دهند. توجه به نتایج و تحقق اهداف، بهبود مستمر کیفیت خدمات و محصولات، تامین رضایت شهروندان و انجام هدفمند امور در سازمانهای دولتی توجه به مدیریت عملکرد راالزامی می نماید. بنابراین در پی احساس این ضرورت در راستای ارتقاء پاسخگویی دستگاه های اجرایی و نیز افزایش اعتماد عمومی نسبت به عملکرد سازمانهای اجرایی طراحینظام جامع مدیریت عملکرد اجتناب ناپذیر می باشد.
بر این اساس و در پی انجام مطالعات کتابخانه ای و الگوهای ارزیابی عملکرد در دیگر دولت ها، نسبت به ترسیم چشم انداز مدیریت عملکرد در وزارت صنایع و معادن تلاش نموده تا راهگشای تایید یا رد فرضیات مربوطه بر اساس دو سئوال اصلی تحقیق که به شرح زیر هستند باشد:
۱- شاخص های اندازه گیری عملکرد وزارت صنایع و معادن کدامند؟
۲- مدل نهایی اندازه گیری عملکرد وزارت صنایع و معادن چگونه مدلی است؟
بنابراین با عنایت به در نظر گرفتن شاخص های ارزیابیعملکرد این وزارتخانه بر اساس نظر تصمیم گیرندگان و بر اساس تلفیق نتایج حاصل از سه روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) ، مجموع ساده و زین (SAW) و روش بیشترین نزدیکی به جواب ایده آل (TOPSIS) به ترکیب بهینه شاخص ها جهت اندازه گیری عملکرد این وزارتخانه دست یافتیم (حذف نه شاخص). در این بین تعیین میزان کارایی سه روش فوق بر اساس ضریب پراکندگی حاکی از برتری روش TOPSIS دارد. بنابراین با توجه به وجود رابطه همبستگی از نوع سلسله مراتبی و نه از نوع شبکه ای می توان گفت که مدل نهایی اندازه گیری عملکرد این وزارتخانه از نوع سلسله مراتبی بوده و نتایج حاصل از اندازه گیری عملکرد شاخص های بهینه پس از تعیین استانداردها، ضرایب اهمیت و درصد تحقق استاندارد هر شاخص مورد محاسبه قرار گرفته اند.