سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

علیرضا پویا – کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه تربیت مدرس
دکتر علی اصغر انواری رستمی – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس، معاون پژوهشی مرکز مطالعات مدیریت و بهرور

چکیده:

مدیریت زنجیره تامین شامل فرآیند اتخاذ تصمیماتی یکپارچه طی زنجیره تامین از تامین کنندگان مواد اولیه تا مصرف کالا توسط مشتریان نهایی است. این فرآیند شامل سه نوع تصمیم اصلی تامین، تولید و توزیع برای زنجیره عرضه شرکت آزمایش در سطح عملیاتی ارائه شده است. محور اصلی برنامه ریزی تولید – توزیع، همانا برآورد تقاضا برای دوره مورد برنامه ریزی به شمار می آید. در زنجیره عرضه شرکت آزمایش، برآورد تقاضا بر اساس روش های پیش بینی و همچنین جمع آوری سفارش ها قبل از هر دوره صورت می گیرد. از آنجایی که صحت جواب های روش های پیش بینی در اکثر مواقع نادقیق و مورد تردید واقع شده و همچنین ممکن است طی دوره، سفارش های جدیدی به زنجیره وارد شود، در پاسخ به مبهم بودن تقاضا، مدل ریاضی فازی تولید- توزیع نیز طراحی شده است.