سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

ابراهیم تیموری – دانشکده صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران
مجید احمدی – ریاست دفتر برنامه و بودجه شرکت قطارهای مسافرتی رجا
کاوه ابوالحسن زاده – دانشکده صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این مقاله با استفاده از مدلهای سریهای زمانی تقاضای مسافرت در محور خراسان شبکه راه آهن ج.ا.ا. پیش بینی شده است. با توجه به اهمیت پیش بینی دقیق مسافرین برای مدیریت عرضه امکانات موجود و تخصیص منابع جدید،پیش بینی تعداد مسافرین از اولویت بالایی برخوردار است.در این مقاله از مدلها سری زمانی باکس-جنکینز استفاده شده که دلایل متعددی برای انتخاب این روشها وجود دارد که عمده ترین آنها وابسته یا همبسته بودن تقاضای سفردر فصلها وماههای مختلف سال و همچنین تکرار رفتاری منظم در دوره های زمانی با طول ثابت می باشد. طبیعت ذاتی یک سری زمانی، وابسته یا همبسته بودن مشاهدات آن است و بنابراین روشها و فنون آماری که مبتنی بر فرض مستقل بودن است، دیگر کاربرد ندارد و روشهای متفاوتی مورد نیاز هستند.مدل برازش شده نهایی ، از الگوی فصلیARIMA[2]یا به طور خلاصه۲SARIMA[] تبعیت کرده و حداقل ۹۵% دقت در پیش بینی را دارا می باشد.