سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری، برق و مکانیک ایران
تعداد صفحات: ۱۴
نویسنده(ها):
علی عسگری اصل – دانشجو دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز گروه مهندسی برق تبریز ایران
آیدین سخاوتی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز گروه مهندسی برق تبریز ایران

چکیده:
درشبکه های توزیع امروزی باکاربرد وسیع بارهای غیرخطی و حساس ازقبیل مبدلهای الکترونیک قدرت و وسایل حساس الکترونیکی مساله کیفیت توان بیش ازپیش موردتوجه قرارمیگیرد و این گونه بارهاباکشیدن جریان غیرسینوسی ازشبکه الودگی هارمونیکی ایجادمیکنند ازانجایی که اختلالات کیفیت توان ناشی ازبار منبع را تحت تاثیر قرارمیدهد و اغتشاشات ولتاژ درشبکه سرویس دهی مناسب به مشترکین را متاثر می سازد استفاده ازبهسازها امری اجتناب ناپذیر به نظر می رسد شاخص ترین اغتشاش کیفیت توان که مشترکین به شبکه اعمال می کنند الودگی هارمونیکی است هارمونیکهای جریان به خاطر ایجادافت ولتاژ برروی عناصر شبکه موجب عملکرد ناخواسته تجهیزات الکتریکی حساس و ادوات حفاظتی میگردند دراین مقاله روشی جهت بهبود کیفیت توان بااستفاده ازفیلترفعال موازی بابکارگیری روش کنترل برداری ارایه شده است و عملکرد این فیلتر درجبران سازی و حذف اعوجاجات هارمونیکی تصحیح ضریب قدرت شرایط بارنامتعادل و تغییرات درشرایط بارمورد بررسی قرارگرفته است