سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین فرجامی – دانشگاه تربیت مدرس-گروه فیزیک دریا
محمدتقی زمانیان – پژوهشکده هواشناسی
سیدعلی آزرم سا – دانشگاه تربیت مدرس-گروه فیزیک دریا

چکیده:

در این تحقیقانتشار دوگانه­ی دما و شوری با به­کار بردن معادلات مقدم، در دستگاه مختصات کروی زمین با آرایه­ی قائم سیگما، با استفاده از روش تفاضل متناهی در یک محیط پنج لایه­ی اقیانوسی به روش عددی شبیه سازی شده است. محدوده­ی مورد مورد نظر برای این مدل, بین طول­های جغرافیایی ۴۷ تا ۵۸ درجه­ی شرقی و عرض های۲۴ تا۳۰ درجه­ی شمالی، شرایط محیطی مانند خلیج فارس در نظر گرفته شده است. این محیط پنج لایه دارای کف تراز بوده و به دلیل اعمال میدان دما و شوری ویژه­ای که در نظر گرفته شدهدر حالت آغازین؛ محیط فشارگرای می­باشد.
با انجام این شبیه سازی، میدان های نفوذ و انتشار دوگانه­ی دما- شوری، چگالی، سرعت افقی، برای هر پنج لایه پیش بینی و میدان های ژئوپتانسیل و معرف سرعت قائم،برای شرایط مرزی مختلف مانند باز بودن مرزها، بسته بودن مرزها و باز بودن مرز شرقی، پیش­بینی شده است.