سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسین رسولی – پژوهشکده فیزیک پلاسما و گداخت هسته ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، ت
علیرضا فاتحی – گروه پژوهشی اتوماسیون و کنترل پیشرفته فرآیندها، دانشگاه صنعتی خواجه
چاپار رسولی – پژوهشکده فیزیک پلاسما و گداخت هسته ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، ت
امیرحسین فرهبد – پژوهشکده فیزیک پلاسما و گداخت هسته ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، ت

چکیده:

در جهت طراحی کنترل کننده مناسب برای پایداری مکان عمودی، نیاز به در اختیار داشتن مدل مناسبی از رفتار جابجایی عمودی می باشد. در این مقاله با داشتن اطلاعات فنی و تهیه داده های عملی از سیستم توکامک دماوند، دینامیک جابجایی عمودی پلاسما با استفاده از تکنیک های شناسایی سیستم مدلسازی شده است. به عنوان مدل غیرخطی شبیه ساز، خانواده مدل NOE بر اساس ساختار شبکه های عصبی MLP انتخاب گردید. تخمین پارامترهای این مدل با روش آموزش گرادیان نزولی پس انتشار خطا ( Back Propagation) انجام می پذیرد. مقایسه خروجی مدل شبیه ساز با خروجی های واقعی دستگاه برای ورودی های ثابت نشان میدهد این مدل میتواند به عنوان شبیه ساز دستگاه برای بررسی رفتار دستگاه و طراحی کنترل کننده مکان عمودی بکار رود.